Skip to main content

Thy Erhvervsinvest udvikler og støtter lokale virksomheder

Thy Erhvervsinvest understøtter og udvikler virksomheder ved at foretage kapitalindskud mod ejerandele eventuelt suppleret med etablering af lån.

Vi er lokalt forankret og er derfor i særdeleshed på udkig efter virksomheder, der kan bidrage til en sund udvikling både lokalt og regionalt; en udvikling der for eksempel kan måles i nye jobs og tiltrækning af andre virksomheder.

Thy Erhvervsinvest investerer mere end penge

Vi tror på, at den personlige relation og samtalen mellem investor og virksomhed er afgørende for et positivt resultat. Som en professionel medspiller i din virksomheds bestyrelse kan vi via sparring med ledelsen og øvrige ejere se til, at din virksomhed bevæger sig i den ønskede retning.

Det kan blandt andet dreje sig om:

  • Virksomhedens økonomiske udvikling
  • Virksomhedens strategiske overvejelser
  • Virksomhedens opbygning og organisation

Thy Erhvervsinvest har et forventet ejerskab på 5-7 år, hvorefter et helt eller delvist salg af vores ejerandele finder sted.

Vi vil gerne understrege, at det er af afgørende betydning, at din virksomheds ledelse udviser et engageret medejerskab

Iværksætteri, vækst og generationsskifte

Hos Thy Erhvervsinvest fokuserer vi på de udfordringer og ikke mindst muligheder, der kan opstå i forbindelse med iværksætteri, vækst og generationsskifte.

Uanset hvilken kategori din virksomhed falder inden for, er der en overordnet proces, som størstedelen af alle investeringscases gennemløber.

Herunder har vi gjort det let for dig at se, hvordan den overordnede proces forløber. Men vi vil aller helst, at du kontakter os på e-mail thomas@thyerhvervsinvest.dk eller ringe på telefon 91 23 06 52. Så vi kan tage en uformel snak om mulighederne.

Screening

Vi skal lære hvem du/I er, og hvad jeres forretningsplan går ud på.

Vi tager et eller flere møder, hvor vi på forhånd har fået en skriftlig forretningsplan, et budget og andet materiale. På første møde tager vi en stille og rolig snak om mulighederne og kommer omkring de forskellige relevante emner. Hvis der er behov for flere møder, evt. med lidt afklarende arbejde imellem, så tager vi også det.

Baseret på materialet og møderne laver vi en screening og vurderer, hvorvidt der er basis for at gå videre ind i en reel dialog om investering.

Ender det ikke med en investering, ser vi ikke møderne og forarbejdet som spildt arbejde. Vi tror på, at det er en proces, som begge parter lærer nyt af - og det sætter vi stor pris på.

Investering

Nu handler det om at få sat de helt rigtige rammer for virksomheden og samarbejdet.

Der skal sættes gang i dialogen med en eventuel sælger/partner eller dialog om finansiering med et pengeinstitut. Derudover skal der findes en ejerstruktur, som lige nøjagtigt giver mening i din/jeres virksomhed.

Når de overordnede linjer og rammer er på plads, skal det forbi vores investeringskomite, som endelig skal beslutte Thy Erhvervsinvests indtræden. Vi kan træffe beslutninger ret hurtigt, når grundlaget er på plads.

Derefter begynder de reelle forhandlinger med interessenterne. Det  hele munder ud i en del papirarbejde, som vi heldigvis har prøvet mange gange før og derfor hjælper i mål med. Vi lægger meget energi i at få det helt rigtige setup, fordi vi ved, hvor vigtigt det er at få lavet det ordenligt fra start.

Drift

Vi drifter ikke virksomheder, men vi arbejder tæt sammen med jer, der gør. Det gør vi formelt via bestyrelsesposter, som altid er en del af setuppet, når vi er med, men også via løbende sparring, når det giver mening.

Gennem vores aktive ejerskab i vores investeringer ønsker vi at gøre en forskel og være med til at realisere virksomhedens potentiale.

Vi har et bredt netværk af ledere og ejere i det lokale erhvervsliv, som vi kan trække på ved behov.

Men vi skal ikke være med for altid. Det er en del af planen fra start, at vi slipper, når virksomheden/ejeren er blevet 100 % selvkørende. Vi er kun glade, når vi går ud af en virksomhed, og alle har fået noget ud af samarbejdet.