Skip to main content

Nye ejere i BV trappen

I august 2020 investerede Thy Erhvervsinvest og Dolle A/S i fællesskab i BV Trappen. Det skete sammen med den flerårige direktør i virksomheden Peter Vang. Med det nye ejerskab blev virksomhedens lokale forankring i Thy sikret, og samtidigt tilførte de nye ejere både viden, erfaring og konkrete forretningsmæssige udviklingsmuligheder, der kunne forstærke den gode udvikling, som virksomheden var i.

Baggrunden for investeringen

BV Trappen producerer og sælger trapper af høj kvalitet fra egen fabrik i Koldby. Virksomheden beskæftiger ca. 30 medarbejdere og har over 30 år på bagen.

BV Trappen havde for år tilbage nogle turbulente år, som var præget af usikkerhed i og omkring ledelsen og ejerne. Situationen var ikke holdbar og derfor var det tid til at gentænke konstruktionen.

For Thy Erhvervsinvest er casen rigtig interessant, fordi vi har at gøre med en, for området, vigtig virksomhed, der beskæftiger en del ansatte og økonomisk betyder meget for området. Dertil kommer, at vi ser et stort potentiale i virksomheden. BV Trappen har nogle unikke grundlæggende kompetencer, som gør dem konkurrencedygtige og den slags virksomheder er altid interessante at investere i.

Det var interessant at få Dolle med ind i investeringen, fordi det bibringer en del stærke synergier. Dolle laver også trapper, men er som sådan ikke direkte konkurrent til BV Trappen. De komplementerer derimod hinanden rigtig godt og derfor kan de to virksomheder nu tage hinanden under armen, når de færdes i markedet. 

Setuppet i investeringen

Setuppet er forholdvis simpelt. Som det altid er tilfældet i vores investeringer, så ligger ejermajoriteten hos den primære driver i virksomheden, i dette tilfælde hos Peter Vang, som er direktør. Holdingselskabet er skudt ind imellem for at rumme ejendomsselskabet og sikre, at alle har samme ejerskab over både driftsselskab og ejendom.

Vi lægger altid stor vægt på at få lavet en ejerstruktur, som sikrer, at alle er i samme båd og dermed er risikoen for uoverensstemmelser meget mindre. 

Fremtiden

Vi har store forventninger til BV trappen. Både som investeringscase og som vigtig virksomhed i lokalområdet. Der er en dygtig ledelse og nogle grundlæggende kompetencer i virksomheden, som sikrer fremtiden for virksomheden. Vi er stolte af at være en del af virksomheden.

Fakta om investeringen i BV Trappen

Branche:
Produktion af trapper i høj kvalitet

Ejerskab:
20 %

Anden finansiering fra TEI:
Lån

Hjemmeside:
https://bv-trappen.dk/

Vil du vide mere om Thy Erhvervsinvest?

Hør, hvad vi kan gøre for din virksomhed