Skip to main content

Generationsskifte i auto- og dækforretning

Anders Stignæs købte pr. 1. juni 2018 Hanstholm - Thisted - Sydthy Auto og Dæk og med sig havde han Thy Erhvervsinvest. Allerede pr. 1. januar 2021 købte Anders Thy Erhvervsinvest ud igen, en for alle parter rigtig god case, som bl.a. viser det Thy Erhvervsinvest kan og vil.

Baggrunden for investeringen

AutoQ, som virksomheden hedder i dag, beskæftiger ca. 25 mand og har afdelinger i Thisted, Hurup, Vestervig og Hanstholm. På alle lokationer drives der moderne autoværksteder, som kan varetage alle behov indenfor reparation og vedligehold af biler. 

Dækservice, som virksomheden populært kaldtes tidligere, var moden til et generationsskifte, da den tidligere ejer grundet alder ønskede at finde en til at overtage virksomheden. Anders var på det tidspunkt medarbejder i virksomheden og før overtagelsen leder af virksomhedens Thisted afdeling. 

At lade en medarbejder overtage sin virksomhed er en klassisk og på mange måder god løsning på et generationsskifte, når det kan lade sig gøre. En medarbejder er kørt godt ind i virksomheden og kan derfor relativt let fortsætte driften af virksomheden, fremfor en helt nytilkommen. Medarbejderen ved også hvad han går ind til og kan derfor overtage virksomheden med meget større ro i maven, uden de store overraskelser. 

Anders kendte virksomheden indefra og derfor havde han en ret god fornemmelse af, hvad han gik ind til og hvad det krævede at drive virksomheden. Processen op til overtagelsen, havde Anders dog aldrig prøvet før og netop her går Thy Erhvervsinvest ind og støtter ret massivt op i mange af vores cases. Det gælder forhandling med sælger og pengeinstitutter, samt det resulterende papirarbejde. Netop den proces kan være forskellen på en god og en svær start og vi oplever ofte, at vi kan gøre en væsentlig forskel på det område. 

For Thy Erhvervsinvest er en case som AutoQ en rigtig god case, fordi virksomheden har en vis størrelse med mange arbejdspladser og vi er med til at sikre overgangen af en virksomheden fra en ældre thybo til en yngre thybo. I det her tilfælde har vi også oplevet en lykkelig exit af virksomheden igen, hvilket bare gør det til en ekstra god case. 

 

Setuppet i investeringen

Nedenfor ses konstruktionen bag AutoQ. Relativt simpelt - Thy Erhvervsinvest ejede 45% og Anders 55%. Det væsentligste er, at Anders ejede hovedparten og dermed havde tøjlerne i sin egen virksomhed. Som med alle vores andre cases, var der en masse vigtige aftaler indarbejdet i ejeraftalen mellem Thy Erhvervsinvest og Anders. Udover betingelserne i forbindelse med at Anders på sigt skulle købe Thy Erhvervsinvest ud igen, så også betingelser i forhold til løbende udbytte, hvor der bl.a. var hensyn at tage til Anders' pengeinstitut. 

 

 

Efter 2 år købte Anders halvdelen af Thy Erhvervsinvests andele og slutteligt resten pr. 1. januar 2021. Det var en relativ hurtig exit, som kun var muligt, fordi virksomheden havde oplevet en rigtig positiv udvikling over de 3 år. Anders har været dygtig til at bygge videre på virksomheden og det er kun glædeligt at casen udspiller sig bedre og hurtigere end forventet. Overraskelsen var ikke så stor, da vi fra bestyrelseslokalet løbende var tæt på og støttede op, men det gjorde faktisk bare resultatet endnu mere tilfredsstillende. 

Fremtiden

Denne type cases kan vi i Thy Erhvervsinvest ikke få nok af. Det er en case, som rammer lige midt i vores formålsparagraf og samtidigt overgik den alle parters forventninger i forhold til resultater, både økonomisk og menneskeligt. Vi takker Anders for samarbejdet!

Fakta om investeringen i AutoQ

Branche:
Autoværksted

Ejerskab:

45 %

Anden finansiering fra TEI:
Ingen

Hjemmeside:
https://autoq.dk/

Vil du vide mere om Thy Erhvervsinvest?

Hør, hvad vi kan gøre for din virksomhed