Risikovillig kapital


Investering af kapital i Thy Erhvervsinvest er karakteriseret ved:

  1. Investering af egenkapital
  2. Aktierne er unoterede og handles dermed ikke på nogen markedsplads eller børs


Risikovillig kapital har flere fordele for investeringscasen og lokalområdet:

  • ”Engagerede” og ”kloge” penge, som bidrager til værdiskabelse i virksomheden og dermed lokalområdet
  • Finansiering af egenkapitalen, der forbedrer virksomhedens soliditet, og dermed større mulighed for tiltrækning af traditionel finansiering