Investeringsfokus

Thy Erhvervsinvest har geografisk fokus på virksomheder i Thisted kommune. Thy Erhvervsinvest ønsker kun at investere i aktie- og anpartsselskaber samt tilstræbe at fordele sine investeringer ligeligt på blandt andet følgende områder:

  • Vækstvirksomheder, der er kommet godt på vej og har dokumenteret deres potentiale
  • Iværksætteri
  • Generationsskifte

Thy Erhvervsinvest er en aktiv investor, som ønsker at udvikle virksomheden sammen med ledelsen og de øvrige aktionærer. Den forventede horisont for fondens ejerskab er 5-7 år, hvorefter et helt eller delvist salg af virksomheden vil finde sted.

Det er af afgørende betydning for os, at virksomhedens ledelse også har et engageret medejerskab.

Professionel udvælgelse af investeringscase

Med Thy Erhvervsinvests mangfoldige sammensætning af erhvervserfaringer er der grundlag for at investere i alle typer virksomheder. For at potentielle investeringscases kan komme i betragtning er det dog en betingelse, at der præsenteres en gennemarbejdet forretningsplan. For at vurdere dette, vil TEI gennemføre en due diligence samt screening af den pågældende virksomhed, før vi har det rette grundlag til at kunne tage stilling til investeringscasen.

Krav til baggrund for investering

Thy Erhvervsinvest har opsat yderligere krav til at vurdere og godkende investeringscasen:

  • Vi vurderer det som en styrke at tilknytte erhvervsfolk til at supplere den klassiske kreditvurdering fra banker i udvælgelsen af investeringscasen.
  • Investeringen sker via enten at foretage et ansvarligt lån eller tegne en ejerandel.
  • Thy Erhvervsinvest må maksimalt investere 20 % af sin kapital i en enkelt virksomhed
  • Ved investering i form af tegning eller køb af ejerandele, tilstræbes en ejerandel på mellem 25 og 49 % af den givne virksomhed
  • Endvidere må Thy Erhvervsinvest maksimalt bidrage med 1/3 af den samlede finansiering (kapitalbehov) af et givent projekt. I kombination hermed skal Thy Erhvervsinvests del af finansieringen minimum være på 250.000 kr.
  • Thy Erhvervsinvest ønsker at investere i de virksomheder, der på forhånd har etableret en professionel bestyrelse og ligeså vil tilstræbe, at Thy Erhvervsinvest bliver repræsenteret i bestyrelsen