Vi ønsker at tiltrække virksomheder og skabe jobs

Thy Erhvervsinvest ønsker at medvirke til og understøtte vækst og udvikling af virksomheder i Thy og omegn. Det er muligt ved at foretage kapitalindskud via ejerandele eller ydelse af ansvarlige lån. Thy Erhvervsinvest har særlig vægt på at investere i de erhvervspotentialer, der kan skabe flere jobs og/eller tiltrække nye og eksisterende virksomheder til lokalområdet.

Thy Erhvervsinvest ønsker ligeledes at være et aktivt medejerskab af virksomheder. For os betyder et aktivt medejerskab at være en professionel medspiller i bestyrelsen med løbende sparring og dialog med ledelsen og de øvrige aktionærer.

Vi vil være udviklingskatalysator

Thy Erhvervsinvests vision og mål er opsummeret i følgende tre kerneområder:

  • Thy Erhvervsinvest kan betragtes som en udviklingskatalysator
  • Thy Erhvervsinvest vil være med til at etablere, udvikle og tiltrække virksomheder i Thy og omegn
  • Thy Erhvervsinvest vil tage et samfundsmæssigt ansvar i forhold til at skabe vækst af lokale arbejdspladser