Investering fører til vækst i lokal virksomhed

I februar foretog Thy Erhvervsinvest sin første investering i den lokale virksomhed Incendium A/S. Direktør og medstifter Thomas Baun fortæller om samarbejdet: 

"Incendium og Thy Erhvervsinvest har nu samarbejdet i et års tid.De indledende samtaler startede sidste efterår, og i februar faldt aftalerne med Thy Erhvervsinvest på plads. Set fra Incendiums side, har vi fået udbytte af samarbejdet på flere måder. Dels har vi fået tilført kapital, der har sat os i stand til at sætte mere tryk på kedlerne i forhold til markedsføringen af vores produkter og til at levere den høje kvalitet, som vores kunder efterspørger. Derudover har vi også fået adgang til et stærkt netværk, hvor aktive medlemmer af Thy Erhvervsinvest er gode til at promovere Incendium i de kredse, de færdes. Det har konkret givet os nye kunder og øget vores omsætning. I forløbet er Incendium blevet omdannet til et aktieselskab, og vi har fået en professionel bestyrelse, som nu består af 5 medlemmer – vi tre stiftere af firmaet samt 2 medlemmer udpeget af Thy Erhvervsinvest. Vi har øget medarbejderstaben med 33%, så nu er vi 4 fuldtidsansatte. Vi har rekrutteret en softwareingeniør, som gerne ville skifte bopæl fra Aarhus til Thy.

De næste skridt i vores udvikling er at styrke vores markedsposition og øge vores omsætning yderligere - bl.a. på eksportmarkederne. Det er en udvikling, hvor Thy Erhvervsinvest kommer til at spille en vigtig rolle – både i kraft af den kapital, vi nu får stillet til rådighed, men i særdeleshed også i kraft af den know-how og det netværk, vi kan trække på i ejerkredsen."

Er du interesseret i at høre, hvordan et samarbejde med Thy Erhvervsinvest kan bidrage til at skabe vækst og udvikling i din virksomhed, så kontakt fondens direktør Robert Hove på tlf. 91 23 06 52 eller mail@thyerhvervsinvest.dk. Vi behandler naturligvis enhver henvendelse fortroligt.